Nyrenoverede forskningslaboratorier på KU, Arktisk Station i Qeqertarsuaq taget i brug - RH ARKITEKTER AS

Nyrenoverede forskningslaboratorier
på KU, Arktisk Station i
Qeqertarsuaq taget i brug

I Eva og Nils Koppels bygning fra 1960´erne har RH Arkitekter stået for renovering og optimering af eksisterende forskningslaboratorier på 1. sal, som primært anvendes til at konservere/undersøge prøver/data fra felten i det centrale Vestgrønland. Konservering er primært tørring eller kemisk konservering. Undersøgelser kan være analyser af prøver, materialer og data.
Det er det Natur- og biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, der driver Arktisk Station som feltstation med det formål at fremme arktisk forskning og undervisning i bio- og georelaterede problemstillinger.

Projektet er udført under rammeaftale med Dissing+Weitling som totalrådgiver og WSP har været ingeniører på opgaven.

Renovering og ombygning af hovedbygning samt opførelse af nyt skur pågår med Dissing+Weitling.

Fotografier er venligst udlånt af: Morten Rasch, KU
 
Læs mere om den nyligt opdagede nordligste ø i verden: Opdagelse af den nordligste ø i verden