Boston, dk - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER
deltager i lab konference
i Boston

RH ARKITEKTER deltager i den årlige laboratoriekonference i Boston, hvor verdens frontløbere vil præsentere de nuværende tendenser indenfor laboratorieinventar.

RH ARKITEKTER er spændte på at se og høre, hvad tendenserne er. I Skandinavien arbejder vi meget med at trække dagslyset ind i vores laboratorier. Det betragtes næsten som en menneskeret, og der er en specifik efterspørgsel, om at alle arbejdsstationer er placeret ved siden af et vindue med naturligt lys. Nylige undersøgelser i USA viser, at den samme tendens kan være på vej, da lys giver større arbejdsglæde og effektivitet.