DTU, Bygning 208 - RH ARKITEKTER AS

RH er med som specialister i team bag renovering og udvikling
af bygning 208 på DTU

RH ARKITEKTER er specialkonsulenter på ombygningen af undervisningsfaciliteterne i bygning 208, og skal dermed bidrage til at indfri DTUs ønsker for fremtidens uddannelser:

“Projektteamet skal arbejde med pejlemærkerne fremtidens læringsmiljø, bæredygtighed og digitalisering, og blandt andet vitalisere de mange uudnyttede fællesarealer og skabe inviterende og inkluderende studiemiljøer med mere dagslys samt opdatererede undervisningsfaciliteter. Alt sammen med respekt for bygningens oprindelige og høje arkitektoniske kvalitet skabt af Eva og Nils Koppel ud fra en funktionalistisk tankegang.”

Tegnestuen ser frem til et spændende samarbejde med de højt kvalificerede samarbejdspartnere: Mangor & Nagel, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Enemærke & Petersen, Bravida, NERD og Exigo.

Læs mere om projektet her.