Glostrup Apoteks magistrelle produktionsafdeling - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER på
byggepladsbesøg

RH ARKITEKTER har besøgt byggepladsen Glostrup Apotek Magistrelle produktionsafdeling, for at se og høre om byggeprocessens fremgang, udfordringer og løsninger.

RH ARKITEKTER ombygger og udvider for Glostrup Apotek den Magistrelle produktionsafdeling dels  ombygning af den eksisterende facilitet, dels tilbygning med produktionslokaler i en tom lagerhal, der ligger som nabo til lejemålet. Ud over forbedrede administrations- og lagerlokaler, etableres der nye laboratorier i klasse CNC til produktion af lægemidler, opdelt i klart definerede afsnit: Hormon, Galenisk samt et nyt Sterilafsnit (renrum) i klasse D og C.