RH ARKITEKTER
ønsker alle et godt nytår

Vi har i år afsluttet vores til dato største opgave: House of Innovation, et 16.700m2 stort forskningscenter for Novo Nordisk i Måløv. Ca. 380 forskere har nu deres daglige gang i husets laboratorier og kontorfaciliteter. Centret indeholder også en stor kantine samt mødecenter med auditorium til 450 personer. Disse faciliteter deles af de ca. 2.500 forskere, der nu er i Novo Nordisk Park, hvor vi i årets løb også har løst en række andre opgaver. Herudover har vi for Novo Nordisk projekteret renrumslaboratorier i Hillerød og laboratorier i Gentofte, Bagsværd og Kalundborg.

Også for blandt andet H. Lundbeck, Novozymes, LEO Pharma, HB Medical, A-Apoteket, Xellia Pharmaceuticals og Biogen har vi lavet projekter. Vi har endvidere deltaget i flere større konkurrencer om universitets- og hospitalsprojekter- et område vi vil satse yderligere på i det kommende år.