Indvielse af Research Center for Novo Nordisk i Beijing - RH ARKITEKTER AS

Indvielse af research
center for Novo Nordisk
i Beijing
2012

12.500 kvadratmeter dyrestalde og laboratorier under Novo Nordisk i Beijing er indviet. Faciliteterne er etableret i forbindelse med den danske medicinalvirksomheds udvidelse af sin forskerstab til det dobbelte, og byggeriet er indrettet med særlig fokus på dyreetik og et rationelt flow, der sikrer sunde arbejdsforhold og et godt indeklima for personalet.

RH ARKITEKTER har fulgt byggeriet i alle dets faser, inklusive den afsluttende krævende byggefase, og resultatet har som RH ARKITEKTERS øvrige projekter for Novo Nordisk vægt på den kompromisløse standard for design og arbejdsmiljø.

Læs mere om Novo Nordisk Research Center China Beijing.