MOE og RH Arkitekter designer nyt center til sclerose forskning - RH ARKITEKTER AS

MOE og RH Arkitekter
designer nyt center til
sclerose forskning

Som et led i fusionen af Scleroseklinikken på Rigshospitalet Blegdamsvej og Rigshospitalet Glostrup, er der taget initiativ til nye fælles forskningsfaciliteter til Dansk Multipel Sclerose Center, som i dag er spredt ud på flere forskellige adresser og bygninger.

Centeret skal flytte ind på 7. sal i det tidligere børnehospital på Rigshospitalet Glostrup. Der skal i den forbindelse indrettes 250 kvm laboratorier og 250 kvm kontorfaciliteter med tilhørende supportfunktioner.

Det er Scleroseforskningsenheden og Neuroimmunologisk Laboratorium på Rigshospitalet Blegdamsvej, som sammen med forskere, der allerede er på Glostrup, skal flytte ind i de nye moderne ramme. Scleroseområdet på Rigshospitalet får således et sammenhængende forskningsmiljø, som endda samles på én fælles etage. Professor og overlæge Finn Sellebjerg ser frem til det nye center:

– Vi glæder os til at kunne tage de nye faciliteter i brug. De vil give os muligheden for både at samle en række igangværende aktiviteter, og udvide vores forskningsaktiviteter inden for en række områder. Samtidig glæder vores medarbejdere sig rigtig meget til at flytte til tidssvarende og velindrettede lokaler.

ERFARENT RÅDGIVERTEAM
MOE er totalrådgiver på byggeprojektet med RH Arkitekter som underrådgiver. Begge virksomheder har spidskompetencer inden for laboratorie- og hospitalsbyggeri og mange års erfaring med lignende renoverings- og ombygningsprojekter.

Teamet har derfor også kunne levere en overbevisende plan for en optimal udnyttelse af arealet. Efter planen skal byggeriet stå færdigt til indflytning forår 2019.

Kilde: MOE A/S