Nyt center til Scleroseforskningen på Rigshospitalet taget i brug - RH ARKITEKTER AS

Nyt center til Scleroseforskningen på Rigshospitalet taget i brug

Dansk Multipel Sclerose Center samlet under ét tag på Glostrup Hospital. Som et led i fusionen af Scleroseklinikken på Rigshospitalet Blegdamsvej og Rigshospitalet Glostrup, har RH ARKITEKTER i samarbejde med MOE designet de nye fælles forskningsfaciliteter til Dansk Multipel Sclerose Center, som hidtil har været spredt ud på flere forskellige lokaliteter.

Centeret er flyttet ind på 7. sal i den tidligere børneafdeling på Rigshospitalet Glostrup. Der er  indrettet 250 m2 laboratorier med tilhørende supportfunktioner og 250 m2 kontor- og mødefaciliteter. Det er Scleroseforskningsenheden og Neuroimmunologisk Laboratorium på Rigshospitalet Blegdamsvej, som sammen med forskere, der allerede er på Glostrup, er flyttet til de nye rammer.

Scleroseområdet på Rigshospitalet har således fået et sammenhængende forskningsmiljø, som samles på én fælles etage. Professor og overlæge Finn Sellebjerg har set frem til det nye center:

”Vi har set frem til at tage de nye faciliteter i brug. De giver os muligheden for både at samle en række igangværende aktiviteter, og udvide vores forskningsaktiviteter inden for en række områder. Samtidig er vores medarbejdere glade for at være flyttet til tidssvarende og velindrettede lokaler”

Erfarent rådgiverteam

RH har været underrådgiver til MOE på byggeprojektet. Begge virksomheder har spidskompetencer inden for laboratorie- og hospitalsbyggeri og mange års erfaring med lignende renoverings- og ombygningsprojekter. Teamet har således kunne levere en overbevisende plan for en optimal udnyttelse af arealet.