NOVO NORDISK 6BC QC Lab - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk 6BC
2015

År:

2014

Type:

Ombygning

Adresse:

Novo Nordisk, Bagsværd

Etageareal:

2.200

Projektering:

2014

Status:

Udført 2015

Arkitekt:

RH Arkitekter

Ingeniør:

Alectia

6BC består af QC laboratorier og kontorer, etableret i en eksisterende bygning med en lang, bred bygningskrop. Den overordnede idé er at skabe tidsvarende laboratorier og kontorer med tilhørende faciliteter i lyse omgivelser. Ved at bruge glasdøre i gangareal og glasvægge i møderum, bliver dagslys trukket ind i midten af bygningen.

Ombygningen omfatter to etager, med kontor og laboratorier tæt forbundet fordelt på hver etage. Midterkernen bruges til lager, supportlaboratorier, udstyr som støjer samt ikke faste arbejdspladser. Midterkernen er desuden disponeret med møderum og uformelt mødested med café/tekøkken, hvor man kan mødes på tværs af afdelinger. Laboratorierne opfylder GMO1 krav med fokus på rengøringsvenlighed og godt arbejdsmiljø i et enkelt og funktionelt design.