Glostrup Apotek - RH ARKITEKTER AS

Glostrup Apotek
2018

År:

2018

Type:

Nybyg / Ombyg

Adresse:

Glostrup

Etageareal:

Eksisterende 700m2 + udvidelse

Projektering:

2018

Status:

Byggeriet pågår og forventes færdig juni 2019

Arkitekt:

RH Arkitekter

For Glostrup Apotek ombygger og udvider RH ARKITEKTER den magistrelle produktionsafdeling i væsentlig grad, men inden for det eksisterende bygningsvolume. Dels som ombygning af den eksisterende facilitet, dels som tilbygning med produktionslokaler i en stor, tom lagerhal, der ligger som nabo til lejemålet.

Gennem årene er produktionen, og dermed antal ansatte, steget. Pladsen er derfor blevet mere og mere trang. Samtidig er ønsket om optimal compliance, kvalitetssikring og patientsikkerhed steget således, at lokaler, ventilation og forsyninger vil leve op til gældende EU GMP-krav.

Ud over forbedrede administrations- og lagerlokaler i klasse NC, etableres der nye laboratorier i klasse CNC til produktion af lægemidler, opdelt i klart definerede afsnit: Hormon, Galenisk samt et nyt Steril afsnit (renrum) i klasse D og C.

For sikring mod kontaminering etableres der differencerede lufttryk mellem de enkelte afsnit, der opdeles af person- og varesluser. For hvert område etableres selvstændige ventilationsanlæg. Sterilafsnittet er opbygget som ”boks i en boks” med prefab renrumslementer, der friholdes fra den omgivende bygning. Arbejds- og opholdsrum er placeret langs ydervægge med vinduer. Sterilafsnittet har dobbelt glasvægge i fuld rumhøjde mod facaden for optimal dagslystilgang for medarbejderne.