RH ARKITEKTER BYGGER NYE FACILITETER TIL SSI DIAGNOSTICA - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER bygger nye faciliteter til SSI Diagnostica

SSI Diagnostica har laboratorie- og produktions faciliteter i en del af Nordea Ejendommes meget markante konstruktivistiske betonbygninger fra 1973.

SSI Diagnostica arbejder med serumproduktion til diagnostisk brug og skal flytte denne produktion til andre og bedre lokaler i bygningen.

RH ARKITEKTER har i samråd med brugerne bidraget med indretning af de nye laboratorier, apparatrum, kontorer og møderum samt varetaget koordineringen med ingeniører.

Der er lagt stor vægt på et godt arbejds­miljø med gode dagslys- og akustiske forhold samt en rationel arbejdsgang i de nye lokaler, som vil komme til at samle medarbejderne i højere grad end før.

Byggearbejder forventes afsluttet ultimo 2017