RH ARKITEKTER DELTOG I DIALOGMØDE OM MIDLERTIDIGE STUDIEBOLIGER I KØBENHAVN - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER deltog i dialogmøde om midlertidige studieboliger i København

Med den nye planlov fik kommunerne sidste år mulighed for at inddrage de byudviklingsområder, der allerede er lagt lokalplaner for, til etablering af midlertidige studieboliger. For disse områder skal blot gælde, at de ikke skal bebygges før om 5-10 år. Dialogmødet, der blev afholdt i Pladeværkstedet på Refshaleøen, belyste bl.a. de centrale spørgsmål:

Hvordan sikrer vi, at muligheden for etablering af midlertidige studieboliger bliver et redskab, der kan skabe reelle boliger til de studerende og ikke blot forbliver gode intentioner på papiret? Og hvordan sikrer vi, at de krav, der stilles til byggeriet, også står mål med, at der netop er tale om boliger af midlertidig karakter, og ikke boliger, der er tænkt til at holde i 100 år?

 

Bag arrangementet stod Københavns Kommune og Byggesocietetet.