RH ARKITEKTER FOKUSERER NU BREDERE - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER
fokuserer nu bredere

Vi har i det forgangne år mærket en lavere vækst inden for vores primære marked, Life Science, end i tidligere år. Vi har derfor besluttet at udvide vores fokusområde til også at omfatte sundhed, undervisning og ældrepleje.

Som en konsekvens af dette har vi tilpasset organisationen. Dette har blandt andet medført, at vores administrerende direktør, Steen Langgaard Jensen, fratræder sin stilling pr. 28. februar 2017. Steen tiltrådte sin stilling 1. januar 2016, og har gjort et stort stykke arbejde for at få RH ARKITEKTER bredere ud på markedet.

Vi takker Steen for indsatsen, og ønsker ham alt muligt held og lykke fremover.

Steens fratrædelse betyder, at vi vender tilbage til den ledelsesstruktur, vi havde før Steen blev ansat. Arne genindtræder som CEO med ansvar for salg og kundekontakt. Mette, Martin og Bo udgør den øvrige daglige ledelse.

For yderligere information, kontakt Arne: AH@RH-ARK.DK<mailto:AH@RH-ARK.DK> / 26280282