RH ARKITEKTER har sammen med DISSING+WEITLING og Landskabsarkitekt KRISTINE JENSENS TEGNESTUE vundet rammeaftale for Københavns Universitet. - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER har vundet rammeaftale for Københavns Universitet.

RH ARKITEKTER har sammen med DISSING+WEITLING og Landskabsarkitekt KRISTINE JENSENS TEGNESTUE vundet rammeaftale for Københavns Universitet. Som arkitektrådgivere skal vi de kommende år stå for teknisk rådgivning og bistand vedrørende renoveringer og ombygninger på universitets bygninger i området ”Science”.

Københavns Universitet har en samlet bygningsmasse på ca. 1 million kvadratmeter, dertil større grønne uderum og pladser. I forsommeren søgte Universitetet rådgivere til drift og vedligehold af deres store bygningsmasse. Opgaverne blev opdelt i tre  områder: Science, Sund og Søndre City og tildelt hhv. arkitektrådgivere og ingeniør rådgivere.

RH ARKITEKTER vil med tegnestuens mangeårige specialistkompetencer inden for Life Science udføre arkitektrådgivning ved renovering og ombygning på Science. Science udgør absolut den største af rammeaftalerne – omkring 450.000 m2 og huser Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet med bygninger bl.a. i Universitetsparken, Landbohøjskolen på Frederiksberg, Botanisk Have med de omkringliggende bygninger.

En stor del af bygningsmassen indeholder laboratorier samt tilhørende faciliteter, og som underrådgivere til D&W ser vi frem til samarbejdet – og mange spændende projekter i de kommende år.