RH ARKITEKTER PÅ BESØG I FRIHAVNSTÅRNET - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER
på besøg i
Frihavnstårnet

RH ARKITEKTER havde en spændende og inspirerende eftermiddag, da vi besøgte Frihavnstårnet i det nye Århusgadekvarter i Nordhavn, København.

Praksis Arkitekter står bag den ene DLG-silos transformation fra industribygning til moderne boliger.

Vi fik en rundvisning af afdelingsleder og arkitekt Henrik Jahn. Han fortalte blandt andet om, hvordan man både ind- og udvendigt i overgangen fra gammel til ny, har bevaret siloens æstetiske kvaliteter, som er blevet en integreret og uundværlig del af det nye bygningsværk.