RH arkitekter på rundvisning i DTU's bygning 202 - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER på rundvisning i DTU’s bygning 202.

RH ARKITEKTER varetog i 2013 sammen med Rambøll bygherrerådgivning for behovsafdækning, funktionsprogrammering og udarbejdelse af konkurrenceprogram for DTU, Biovaf. I dag besøgte medarbejdere fra tegnestuen for første gang den fornyeligt indviede bygning i en spændende rundvisning afholdt af ”Byens Netværk”.

Bygningen er en del af DTUs nye Life Science & Bioengineering-kompleks, hvor 650 medarbejder fra DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet flyttede ind denne sommer. Hele projektet tæller bygning 201-205 og er DTU’s hidtil største byggeprojekt, der omfatter nybyggeri og ombygning af omkring 42.000 m2.

Bygning 202 har optimale forhold for et forskningsmiljø i international topklasse, med laboratoriefaciliteter og tværfaglig netværksdannelse som omdrejningspunkt. Biosfæren fungerer som netværkscenter, hvor forskere og studerende kan mødes på kryds og tværs af fagligheder, mens den øvrige del af bygningskomplekset bl.a. indeholder laboratorier, dyrestalde, akvarier og ringventilation.

Bygningen er skabt i samarbejde mellem Christensen & Co. Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, COWI, Norconsult og Schul Landskab