RH ARKITEKTER - Sjællands Universitetshospital i Køge. - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER –
Sjællands Universitetshospital i Køge.

RH ARKITEKTER udfører bygherrerådgivning for det nye Sjællands Universitetshospital i Køge.

Tegnestuen assisterer som underrådgiver til Cowi med programmering af brugerønsker for den fremtidige laboratoriebygning B4, der vil indeholde laboratoriefunktioner for Klinisk Mikrobiologi, Immunologi, Biokemi og Patologi samt ny- og ombygning af Sterilcentralen.

Det er især RH ARKITEKTERS stærke specialistkompetencer indenfor indretning af laboratorier og renrum, der er brug for i projektet.

Det samlede areal andrager ca. 15.000 kvadratmeter.

Foto: Regionsjaelland dommerbetænking