RH ARKITEKTER udvider partnerkredsen - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER udvider partnerkredsen

Arkitekt MAA Tine Simon indtræder i RH ARKITEKTERS partnerkreds. Målet med tegnestuens nye struktur er at opbygge en stærk partnerdrevet virksomhed, hvor Tines indtræden i ledelsen er næste skridt. Tine har igennem de seneste 5 år udviklet en solid faglighed og erfaring som projektleder på tegnestuens mange projekter og dermed oparbejdet et værdifuldt kendskab til virksomhedens værdier, kultur og kunder.  

”Jeg glæder mig meget til at bidrage til videreudviklingen af RH ARKITEKTER sammen med de øvrige partnere og ikke mindst alle de dygtige og engagerede medarbejdere på tegnestuen.”, siger Tine Simon

Tine Simon har siden 2013 været involveret i RHs mange opgaver centreret om Pharma og Life Science. ”Dette giver et rigtig godt afsæt til at træde ind i partnerkredsen”, fortæller hun. ”Vi har en åben kultur med stor frihed til at udvikle ideer og arbejde med vores kunder. RH ARKITEKTER er et inspirerende sted med stor gensidig respekt, og vi supplerer hinandens kompetencer rigtig godt”.

RHs ledelse består nu – foruden Tine Simon – af Mette Hanghøj Lech og de to stiftere af tegnestuen Arne Hansen og Bo Ramlyng. ”Vi har et ønske om over tid at øge partnerkredsen og dermed skærpe virksomhedens kompetenceprofil, som en af de førende arkitektvirksomheder med speciale i Pharma og Life Science projekter”, fortæller Arne Hansen.