RH ARKITEKTER VALGT TIL BYGHERRERÅDGIVNING - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER
valgt til bygherre-
rådgivning

NIRAS har valgt RH ARKITEKTER som underrådgiver, for at assistere med brugerprocessen for Forum på Det Ny Universitetshospital i Skejby. Det er især RH ARKITEKTERS stærke specialist kompetencer indenfor laboratorier, dyrestalde og kontorer, der er brug for i projektet.

Niras suppleres yderligere af Lohfert & Lohfert (Sygehusplanlæggere) om at tilvejebringe et udbudsmateriale/grundlag for den sidste brik i færdiggørelsen af det samlede DNU (Det ny Universitetshospital). Det samlede areal andrager 20.-30.000 kvadratmeter.

Programlægningen pågår. Forventet udbud er juli 2015.

Foto: Region Midtjylland