RH deltog i denne uge i konferencen: Indlejret energi og kulstoflagring i byggeriet - RH ARKITEKTER AS

RH deltog i denne uge i konferencen: Indlejret energi og kulstoflagring i byggeriet

RH deltog i denne uge i konferencen: Indlejret energi og kulstoflagring i byggeriet arrangeret af Det Økologiske Råd og faciliteret af Realdania.

Konferencen forsøgte at give nogle svar på, hvordan vi kan reducere bygningers klimaaftryk gennem en lang række indlæg fra både arkitekter, materialeforskere, bygherrer, entreprenører producenter. Dagens sidste taler var Socialdemokratiets klimaordfører Anna Paulin, der efter den afsluttende debat blev sendt til Christiansborg med ønsket om lovgivning og krav til C02 aftryk – også i byggeriet.

Link til Det Økologiske Råds video om emnet findes her: 
https://twitter.com/ecocouncil_dk/status/1182181339845595136

This week RH participated in the conference on Embodied Energy and Carbon Storage in Buildings hosted by the Danish Ecological Council and facilitated by Realdania.

The conference aimed to inspire the building industry, advisers, contractors, private builders and professional clients, to build the climate-friendly buildings of tomorrow, today.