SSI - RH ARKITEKTER AS

RH ARKITEKTER
skal give tilbud på
rammeaftale på SSI

RH ARKITEKTER er sammen med DISSING+WEITLING architecture prækvalificeret til at give tilbud på rammeaftale for Statens Serum Institut vedr. arkitektydelser.

Rammeaftalen omhandler indkøb af teknisk rådgivning og bistand til SSI’s Campus, i forbindelse med løbende forbedringer af de eksisterende bygninger. Herunder er det særligt istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejde, om- og tilbygninger samt indretning af bevaringsværdige bygninger. En stor del af bygningsmassen indeholder komplekse laboratoriefaciliteter, hvilket gør rammeaftalen yderst interessant og relevant for RH ARKITEKTER.