Egedal Kommune Balsmoseskolen - RH ARKITEKTER AS

Egedal Kommune
Balsmoseskolen
2004

År:

2004

Type:

Til- og ombygning

Adresse:

Smørum

Etageareal:

1.000

Projektering:

2003

Status:

Udført 2004

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Søren B. Nielsen / Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.

På Balsmoseskolen i Smørum har RH ARKITEKTER etableret et fælles torv i forbindelse med hjemkundskabsfaciliteterne ved at overdække en del af skolegården; som led i skolens ønske om at integrere faglokalerne bedre i skolens daglige liv.

Det nye hjemkundskabsområde er opført direkte ud til torvet, kun adskilt af en glasvæg og store døre. Arbejdet i køkkenet bliver synliggjort, og udover almindelig undervisning kan området bruges til elev- og forældrearrangementer i sammenhæng med torvet.

Det centrale og lyse torv danner ramme om skolearrangementer som eksamener, koncerter, teater, fester, projektarbejder samt uformelt ophold.