Fish Farm - RH ARKITEKTER AS

Fish Farm
2015

 

 

År:

2014

Type:

Nybygning

Adresse:

USA

Etageareal:

20.000

Projektering:

2014-2015

Status:

Design

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Landskabsarkitekt:

TBD

RH ARKITEKTER er i samarbejde med et dansk firma i gang med at tegne en fiskefarm for en kunde i USA. Farmen skal producere laks og havørred, og skal ligge i USA. Den primære aftager af fiskene vil være en nærliggende storby. I dag producerer staten selv kun 1% af de fødevarer, som konsumeres i byen.

Bygningen indeholder ud over reception, lounge, kontorer, kontrolrum, laboratorier og en forelæsningssal også to adskilte fabrikshaller med i alt 32 bassiner, der rummer ca. 90.000 m3 vand hver. Desuden ligger der i forlængelse af produktionshallen et slagteri og et rensningsanlæg.

Da saltvand ikke er naturligt forekommende i staten, er der i rensningsanlægget taget højde for genudvinding af saltet. Det øvrige fiskeaffald bliver presset til små gødningstabletter, og vil kunne anvendes til at gøde de omkringliggende marker, som det er meningen på sigt skal kunne producere en stor del af fiskefoderet.

Bygningen ligger i en af naturens smukkeste kulisser, omgivet af stoiske bjerge. Bygningen har et stramt og enkelt udtryk og spejler naturens kunstværk i facaden. Indendørs, er der lagt vægt på lyse arbejdspladser, inspireret af den skandinaviske tradition, og på separation af de to forskellige fiskefabrikker, som hver især er zone inddelt for at minimere smitterisikoen – lidt som man kender det fra farmaceutisk produktion.