Forsvarets Bygningstjeneste Svennekærgård - RH ARKITEKTER AS

Forsvarets
Bygningstjeneste
Svennekjærgård
2006

År:

2006

Type:

Ombygning

Adresse:

Odense

Etageareal:

800 m2

Projektering:

2005

Status:

Udført 2006

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Torben Andersen / Rådgivende Ingeniør F.R.I.

Den eksisterende kompagnibygning for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyns musikkorps, Svennekjærgård, er ombygget. Bygningens facader er restaureret, murene er tyndpudset med sort indfarvet mørtel, og en ny parkeringsplads er anlagt. Førstesalen, hvor den gamle stolpe- og spærkonstruktion er frilagt, rummer auditorium til det 60 mands store orkester. De akustiske forhold har haft en særlig bevågenhed, og lyddæmpning er integreret i både vægge, lofter og inventar. Der er etableret kombineret naturlig og mekanisk ventilation af de store rumvolumener. Energiforbruget til opvarmning er reduceret ved efterisolering og til belysning ved optimering af dagslyset. Højt- og lavtsiddende ovenlysvinduer oplyser de høje rum.