Novo Nordisk Gatehouse Måløv - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk
Gatehouse Måløv
2019

År:

2019

Type:

Ny bygning

Adresse:

Novo Nordisk Park, Måløv

Projektering:

2017-2019

Status:

Udført 2019

Arkitekt:

RH Arkitekter

Novo Nordisk etablerede i begyndelsen af 1990’erne et nyt forskningscenter i Måløv. Centret var et åbent campusområde med offentlig adgang for alle. Centret er over årene løbende blevet udvidet, så der i dag arbejder op mod 2.500 forskere.

Med det øgede antal arbejdspladser ønskede Novo Nordisk at sikre området bedre.

Området er derfor blevet indhegnet, og der er etableret tre indkørsler for bilister og fire for cyklister og gående – alle sikret med bom- og sluseanlæg. Og der er etableret to nye lysregulerede indkørsler fra Måløv Byvej samt anlagt ekstra parkeringspladser.

Tidligere lå forskningscentrets hoved-reception centralt i bebyggelsen. Den nye portvagt-bygning er placeret synligt ud mod Måløv Byvej, – hovedindkørslen til sitet.

Det har været intentionen at skabe en venlig, lys og åben portvagt-bygning, der byder velkommen, fungerer som et ansigt udadtil, og som kan bruges som et Novo Nordisk vartegn også på andre sites.

Udover selve receptionen, hvor gæster til hele området registreres, indeholder bygningen et venteområde med tekøkken og et mindre mødelokale, som også bruges til undervisning/sikkerhedsinstruktion af gæster. Endvidere er der et rum til fotografering i forbindelse med produktion af adgangskort. For deltagere i de kliniske forsøg er der et rum til blodprøvetagning, således at forsøgspersoner ikke behøver at bevæge sig ind på sitet, når de skal have taget blodprøver. Der er selvfølgelig også teknik- og rengøringsrum samt personale- og gæstetoiletter.

RH ARKITEKTER har været totalrådgiver på sagen, og har stået for den logistisk krævende byggeledelse, både hvad angår infrastruktur og ny bygning.