Howden Hua Maskinfabrik - RH ARKITEKTER AS

Howden Hua
Maskinfabrik
2013

 

År:

2013

Type:

Nybygning

Adresse:

Wei Hai, Kina

Etageareal:

45.000 m2

Projektering:

2011

Status:

Udført 2013

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Den 45.000 kvadratmeter store maskinfabrik er designet for den verdensomspændende produktionsvirksomhed Howden i byen Wei Hai i Kina.

Howden producerer blandt andet ventilatorer, varmevekslere og trykluftspumper til stål-, mine- og cementindustrien.

Seks mindre produktionsenheder er slået sammen til en stor, effektiv, funktionel og tidssvarende produktion. Den nye bygning karakteriseres ved et stort, monolitisk bygningsvolumen, som indeholder en kontorbygning og produktionshaller. De lukkede facader står enkle og præcise i hvidt perforeret metal og tegner bygningens ydre. I kontrast hertil er den østlige facade åben og transparent, holdt helt i glas.

Det har været vigtigt at skabe er godt arbejdsmiljø for fabrikkens ansatte. De store produktionshaller fremstår således enkle og lyse med ovenlys og udsyn til grønne gårdhaver, og kontorvolumenet mod øst er i tre etager og indrettet med åbne og imødekommende kontormiljøer samt cellekontorer. Tre langstrakte gårdrum skaber luft og fysisk adskillelse mellem kontorbygningen og de forskellige produktioner.

Bygningen ligger let hævet på en grøn plint i en nyanlagt industripark. Fra de øverste etager, er der udsigt mod havet i det fjerne.