Industriens Fond Det Danske Universitetscenter i Beijing - RH ARKITEKTER AS

Industriens Fond
Det Danske Universitets-
center i Beijing
2011

År:

2011

Type:

Nybygning

Adresse:

Beijing, Kina

Etageareal:

9.000 m2

Projektering:

2011

Status:

Indbudt konkurrence

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

RH ARKITEKTER har udarbejdet et konkurrenceforslag til et nyt, stort universitetsområde til Det Danske Universitetscenter i Beijing, finansieret af Industriens Fond.

Bygningen skal danne ramme om tværfaglige samarbejder mellem dansk og kinesisk forskning, uddannelse og erhvervsliv og tænkes brugt af fifty-fifty kinesere og danskere.

Hovedidéen har været at skabe en bygning, der inviterer det nære campus ind og åbner sig mod verden; mod naturen, bjergene og det hurtige flow ved hovedvejen.

Designet fokuserer på bæredygtighed, med opdeling af huset i komfortzoner, samt på transparens, bris soleis og metaforen om et skib, der stævner ind og lægger til ved søen.

Komfortzonerne er blandt andet inspireret af de danske årstider ved at danne overgange, mellem eksempelvis den meget varme sommer og de veltempererede arbejdsrum. I disse overgangszoner foregår al flow og interaktion, mens det stillesiddende, fordybende og private arbejde og ophold foregår i de traditionelt tempererede zoner.