Leo Pharma Administrationsbygning P1 - RH ARKITEKTER AS

Leo Pharma
Administrations-
bygning P1
2011

År:

2011

Type:

Nybygning

Adresse:

Ballerup

Etageareal:

3.050 m2

Projektering:

2009

Status:

Udført 2011

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Alectia

Den nye ledelses- og administrationsbygning på Leo Pharmas grund i Ballerup er udlagt som en enkel og effektiv rektangulær form i lyse tegl imellem produktions- og laboratoriebygningerne i røde tegl. 

Byggeriet placerer sig centralt på grunden ud til hovedankomstvejen og fungerer som en moderne pendant til den eksisterende administrationsbygning, bygning P0. De to bygninger bindes sammen ved et nyt have- og gårdrum, hvor landskabet er bearbejdet, så kælderetagen med mødecenter har direkte adgang til gårdhaven.