Novo Nordisk A/S 5A Redevelopment - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk
5A Redevelopment
2013

 

År:

2013

Type:

Nyindretning

Adresse:

Bagsværd

Etageareal:

3.400

Projektering:

2011

Status:

Udført 2013

Arkitekt:

RH Arkitekter

Ingeniør:

Alectia

RH ARKITEKTER har indrettet bygning 5A hos Novo Nordisk i Bagsværd – oprindeligt tegnet af arkitekt Arne Jacobsen i 1968 – med nye kontorområder, der rummer mødefaciliteter, et undervisningscenter og ny fælles kantine.

Ambitionen har været at skabe en klar kontrast mellem nyt og gammelt. Rumhøjden er bevaret i store dele af projektet, og nye rum og funktioner, der kræver lavere rumhøjde, er placeret i selvstændige volumener, der manifesterer sig som moderne arkitektoniske elementer.

Den sydvendte facade karakteriseres ved gule skiver af tegl, afbrudt af portpartier af glas og stål. Der indarbejdes yderligere høje vinduespartier med solafskærmning i teglfacaden og nye ovenlys i kassettetaget. Kontorområderne er placeret langs den sydlige facade, med tilhørende stillerum, møderum m.m., og de forskellige kontorafsnit er opdelt med en kombination af glaspartier og faste vægge. Kantinen er husets samlingspunkt og fremstår som et højloftet rum med ovenlys, store glaspartier mod udearealerne og finérbeklædte vægge. 

Undervisningscenteret er placeret centralt i huset mellem kantinen og den fælles grønne gang og står som et præcist skåret bygningsvolumen med finérbeklædning. I forbindelse hermed er etableret et café-område i den grønne gang, med rumhøje vægge med slyngplanter.