Skatteministeriet Kontorindretning - RH ARKITEKTER AS

Skatteministeriet
Kontorindretning
2001

År:

2001

Type:

Nyindretning

Adresse:

København

Etageareal:

4.600 m2

Projektering:

2001

Status:

Udført 2001

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

RH ARKITEKTERs indretning af fleksible, projektorienterede og åbne kontormiljøer for Skatteministeriet er sket i forbindelse med ministeriets flytning fra Slotsholmsgade til Christiansbro i 2001.

De enkelte afdelinger er etableret som lyse, åbne kontorlandskaber med naturlige samlingssteder. Fællesfunktioner er afskærmet med translucente skærme i trælameller og glas, således at både afgrænsning og gennemlysning opnås. Der er udvalgt særlige møbler og materialer samt designet specialinventar, glasvægge m.m.