Bygningsstyrelsen Unilab Universitetsplanlægning - RH ARKITEKTER AS

Bygningsstyrelsen
Unilab Universitets-
planlægning
2012

År:

2012

Type:

Nybygning og ombygning

Adresse:

Hele Danmark

Etageareal:

550.000

Projektering:

2007 - 2012

Status:

Udført 2012

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

RH ARKITEKTER vandt i 2007 en fireårig rammeaftale vedrørende rådgivningsbistand i forbindelse med laboratoriebyggerier for Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST). Rådgivningen bliver udført i samarbejde med COWI, NNE Pharmaplan og Dalux.

Projektet omfatter foreløbig:
– En tilstandsvurdering af de våde laboratorier, ved alle Danmarks universiteter og sektorforskningsinstitutioner, omfattende i alt 550.000 kvadratmeter laboratoriebyggeri registreret på lokaleniveau.
– Opbygning af et idékatalog, der skal fungere som inspirationsdatabase for laboratoriebyggeri.
– Udarbejdelse af UBST-funktionelle basiskrav for laboratoriebyggeri.
– Teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og programmering af store laboratorierelaterede byggerier udmøntet i tre store projektkonkurrencer for Københavns Universitet: udbygningen af henholdsvis Panum, Copenhagen Plant Science Center på Life og Niels Bohr Science Park på Nørre Campus. I alt ca. 90.000 kvadratmeter.
– Bygherrerådgivning og teknisk rådgivning i forbindelse med opstart af institutionernes øvrige opgaver, herunder ny laboratoriebygning på RUC og ny laboratoriebygning på SDU.