DTU Biovaf Samlokalisering af institutter - RH ARKITEKTER AS

DTU Biovaf
Samlokalisering
af institutter
2013

År:

2013

Type:

Planlægning

Adresse:

DTU Lyngby Campus, 2. Kvadrant

Etageareal:

30.900 m2

Projektering:

2011

Status:

Udført 2013

Arkitekt:

RH ARKITEKTER AS

Biovaf er arbejdstitlen på et projekt, der samlokaliserer de tre fusionerede institutter DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og DTU Aqua – i dag en del af DTU i Lyngby.

RH ARKITEKTER AS yder rådgivning i forbindelse med projektet og varetager i den forbindelse behovsafdækning og funktionsprogrammering af Biovaf, udarbejdelse af konkurrenceprogram for projektkonkurrencen samt ekspertbistand i forbindelse med bedømmelsen heraf.

Samlokaliseringen medfører et samlet ny- og ombygningsbehov på i alt 30.900 kvadratmeter. Herunder etableringen af en bred vifte af funktioner som blandt andet højt specialiserede og klassificerede laboratorier, da de tre tilflyttende institutter varetager en lang række opgaver af såvel forskningsmæssig og myndighedsbetjenende som beredskabsmæssig karakter.

Behovsafdækning og funktionsprogrammering er sket efter en nøje tilrettelagt proces, hvor de tre tilflyttende institutters arbejdsmæssige karakteristika og afledte behov for faciliteter er afdækket i tre tempi og ved hjælp af spørgeskemaer, besigtigelser og interviews. De indsamlede oplysninger og viderebehandlingen heraf er løbende valideret med de involverede repræsentanter for institutterne – både som en kvalitetssikring af programgrundlaget og som led i en samlet kommunikations- og involveringsstrategi.