FEF Chemicals Forskningslaboratorier - RH ARKITEKTER AS

FEF Chemicals
Forsknings-
laboratorier
2012

År:

2012

Type:

Ombygning

Adresse:

Køge

Etageareal:

640

Projektering:

2012

Status:

Udført 2012

Arkitekt:

RH Arkitekter

Ingeniør:

Rambøll

Forskningslaboratorierne for FEF Chemicals er designet med afsæt i enkelhed, funktionalitet og overskuelighed.

Stueetagen i den eksisterende lagerhal er konverteret til ”state of the art”-laboratorier med tilhørende åbent fælleskontor, tekøkken og mødefunktioner. Laboratorierne er placeret langs en fælles gang, med glaspartier fra gulv til loft, ud fra ønsket om at tilgodese visuel kontakt og arbejdsmiljø bedst muligt.

Samtlige kontorarbejdspladser og GMO-1-laboratorier har dagslys og udsigt, mens selve mikroskopilaboratorierne er placeret i midten af bygningskroppen, hvor der af hensyn til arbejdsrutiner og funktioner ikke ønskes dagslys.

Der er etableret ny ankomstplads, vindfang og storrumskontorer med udsigt til Køge Bugt. Indgangspartiet markerer sig med en let skærmvæg af cedertræ, som bærer en ny flugttrappe fra 1. sal. 

For at lette adgang til og servicering af installationer, er disse ført i en selvstændig teknikgang bag laboratorierne, ligesom store loftpladefelter giver let adgang over loftet.

RH DESIGN har tegnet laboratorie-inventarserien Visionlab og Extend-Lampen, der begge er anvendt i forskningslaboratorierne.