Forskningscenter Risø Isotopcenter - RH ARKITEKTER AS

Forskningscenter Risø
Isotopcenter
2004

År:

2004

Type:

Nyindretning og udvidelse

Adresse:

Roskilde

Etageareal:

1.200 m2

Projektering:

2004

Status:

Udført 2004

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Niras & Glenco

En eksisterende bygning på Forskningscenter Risø er i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen nyindrettet med laboratorier og kontorer til forskning i udvikling af radioaktive sporstoffer inden for bio- og nanoteknologien, samt til produktion af lægemidler til cancerdiagnostik.

Produktionen af radioaktive isotoper sker i en cyclotron, der er placeret i en ny underjordisk bunker udenfor bygningen. Personalet ankommer til bunkeren via et elevatortårn, der er forbundet med den eksisterende bygning med en let glasinddækket gangbro. Isotoperne transporteres i lukkede systemer til renrum, hvor de forarbejdes til lægemidler.

Laboratorierne er godkendt til fremstilling af radioaktive lægemidler af både Statens Institut for Strålehygiejne og Lægemiddelstyrelsen.