Hvidovre Hospital Infektionsmedicinsk Afdeling - RH ARKITEKTER AS

Hvidovre Hospital
Infektionsmedicinsk
Afdeling
2008

År:

2008

Type:

Ombygning og nyindretning

Adresse:

Hvidovre

Etageareal:

2.000 m2

Projektering:

2005

Status:

Udført 2008

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Rambøll

Den infektionsmedicinske afdelingen på Hvidovre Hospital er landets første af sin slags og er klassificeret til at isolere og behandle patienter med meget smitsomme sygdomme, som kopper, sars, fugleinfluenza samt kommende eksotiske sygdomme (klasse 3 agenser).

Ved etableringen af afdelingen har der været særlig fokus på at skabe gode, funktionelle og sikre rammer for ansatte og ofte langtidsindlagte patienter.

På denne type afdeling for meget smitsomme sygdomme er udfordringen at opnå et højteknologisk isolationsafsnit med slusefaciliteter, rengøringsvenlighed og forskellige trykforhold, uden at det går ud over patientvelvære, personaleflow og pleje.

RH ARKITEKTER har i tråd med tegnestuens grundlæggende ambition om at gøre komplekse ting enkle, arbejdet med en høj grad af raffinering af de mange tekniske installationer, således at de er rare at røre ved og kigge på. Der er desuden arbejdet med en enkel identitetsskabende, men samtidig nænsom, farvesætning af inventar og overflader. Blandt andet er der designet et nyt, tæt lysarmatur, der sikrer, at rummets undertryk kan holdes i forhold til det højere tryk over installationsloftet.