Københavns Amt Centralapotekets Sterilafdeling - RH ARKITEKTER AS

Københavns Amt
Centralapotekets
Sterilafdeling
2004

År:

2004

Type:

Ombygning

Adresse:

Herlev

Etageareal:

1.000 m2

Projektering:

2003

Status:

Udført 2004

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Centralapotekets Sterilafdeling er ombygget, således at produktionen af infusions- og skyllevæsker kan ske under rationelle og rene forhold, der kan godkendes af Lægemiddelstyrelsen.

Afdelingen er opbygget, så man via sluser kommer fra uklassificerede områder til stadigt renere områder. Rummene er klassificeret i klasserne A – D (iso 14644-1 klasse 5 – 8).