KU Arktisk Station - RH ARKITEKTER AS

KU Arktisk Station

2021

År:

2021

Type:

Renovering

Adresse:

QEQERTARSUAQ, GRØNLAND

Etageareal:

90 m2

Projektering:

2019-2020

Status:

Udført 2021

Arktisk Station er en feltstation, som drives af Det Natur- og biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet med det formål at fremme arktisk forskning og undervisning i bio- og geo-relaterede problemstillinger.

Arktisk Station ligger på sydkysten af øen Disko i det centrale Vestgrønland og vender ud mod Davis Strædet. Stationen ligger ca. 1 km uden for et lille bysamfund, Qeqertarsuaq (tidligere Godhavn), som har ca. 847 indbyggere. Laboratoriebygningen, som er en del af Arktisk Station, er tegnet af Eva og Nils Koppel i 1960’erne.

RH Arkitekter har stået for renovering og optimering af eksisterende forskningslaboratorier, kemikaliedepot, te-køkken samt etablering af nyt udendørs trædæk.

De to laboratorielokaler skal primært anvendes til at konservere prøver fra felten og benyttes til at undersøge prøver/data fra felten. Konservering drejer sig mest om tørring eller om kemisk konservering. Undersøgelser kan være analyser af prøver, materialer og data.

Projektet er udført under rammeaftale med Dissing+Weitling som totalråd- giver og WSP har været ingeniører på opgaven.

Fotografier er venligst udlånt af: Morten Rasch, KU