Leo Pharma QC Lab - RH ARKITEKTER AS

Leo Pharma
QC Lab
2010

År:

2010

Type:

Nyindretning

Adresse:

Ballerup

Etageareal:

2.750 m2

Projektering:

2007

Status:

Udført 2010

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Alectia

Eksisterende bygninger på Leo Pharmas område i Ballerup er ombygget til funktionelle og tidssvarende rammer for kontorer, laboratorier og kemisk kvalitetskontrol.

Bygningen er indrettet således, at kontorerne placeres i den smalle del af bygningen, mens laboratoriefunktionerne holdes i den dybe del af bygningen, hvor også teknik- og apparatrummene er centralt beliggende.

Arbejdsstationer er placeret langs vinduerne, mens nyt inventar og aptering er friholdt fra facaden. Således respekteres den eksisterende bygningsskal og vinduessætning.