Metropol Undervisningslaboratorier - RH ARKITEKTER AS

Metropol
Undervisnings-
laboratorier
2007

År:

2007

Type:

Ombygning og nyindretning

Adresse:

København

Etageareal:

1.300

Projektering:

2004

Status:

Udført 2007

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Alectia

Indretningen af undervisningslaboratorierne på Laborantskolen er designet i forbindelse med sammenkoblingen af uddannelserne til bioanalytiker, procesteknolog og laborant under Professionaliseringshøjskolen Metropol.

I etableringen af undervisningslaboratorierne er der lagt stor vægt på overskuelighed samt et enkelt og rengøringsvenligt design.

Laboratorier og hjælperum til inkubatorer, elektroforeseudstyr, mikroskopi m.m. er udført i mikrobiologisk kl. 2 og GMO kl. 1.

I indretningen er der anvendt loftsystem med integreret belysning og akustik fra RH DESIGN. Projektet indeholder ligeledes en grafisk identitet.