Novo Nordisk 6b Dapi Mdev Laboratorier - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk
6B Dapi MDEV
Laboratorier
2011

År:

2011

Type:

Ombygning

Adresse:

Bagsværd

Etageareal:

2.400 m2

Projektering:

2010

Status:

Udført 2011

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Alectia

6b Dapi Mdev består af laboratorier og kontorer etableret i en eksisterende bygning med en lang, bred bygningskrop.

Lys og transparens er det overordnede tema for projektet, og ombygningen er foretaget med øje for ønsket om en fleksibilitet, der kan sikre beslægtede, men varierende indretninger – både for kontorer og laboratorier.  

Ombygningen rummer to etager. En kontoretage og en laboratorieetage. Kontoretagens struktur er åbnet helt, så kun de eksisterende installationsskakter bevares. Således kan der etableres gennemlyste kontorområder, hvor transparente glasvægge opdeler monotonien i den lange korridor og skaber optimale lysforhold. Den anden etage, der oprindeligt indeholdt både kontorer og laboratorier, er ombygget og opdateret inden for den eksisterende bygningsstruktur til en ren laboratorieetage.