Novo Nordisk A/S 6BC Laboratorier og kontorer - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk
6BC

År:

2019

Type:

Ombygning

Adresse:

Novo Nordisk, Bagsværd

Etageareal:

4.100 M2

Projektering:

2014-2018

Status:

Udført 2015-2019

Arkitekt:

RH Arkitekter

6BC består af QC laboratorier og kontorer, etableret i en eksisterende bygning med en lang, bred bygningskrop. Den overordnede idé er at skabe tidsvarende laboratorier og kontorer med tilhørende faciliteter i lyse omgivelser. Ved at bruge glasdøre i gangareal og glasvægge i møderum, bliver dagslys trukket ind i midten af bygningen.

Ombygningen rummer fire etager, med kontor og laboratorier – herunder isotoplaboratorier – tæt forbundet og fordelt på hver etage. Midterkernen bruges til lagre, supportlaboratorier, til udstyr som støjer samt ikke faste arbejdspladser.

Midterkernen er disponeret til møderum og uformelt mødested med café/tekøkken, hvor man kan mødes på tværs af afdelinger.

Laboratorierne opfylder GMO1 krav med fokus på rengøringsvenlighed og godt arbejdsmiljø i et enkelt og funktionelt design.