Novo Nordisk A/S C2 Oral Pilot Plant - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk
C2 Oral Pilot Plant
2009

År:

2009

Type:

Ombygning

Adresse:

Novo Nordisk Park, Måløv

Etageareal:

1.500

Projektering:

2009

Status:

Udført 2009

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Rambøll

Laboratoriet C2 Oral Pilot Plant er etableret i en af Novo Nordisks eksisterende produktionsenheder, ombygget til formålet.

Udgangspunktet for ombygningen har været ønsket om at kunne igangsætte en mindre produktion, med fremstilling af insulin i tabletform.

Projektet har særligt fokus på at forene godt arbejdsmiljø, rengøringsvenlighed og høj funktionalitet med meget komplekse højteknologiske krav inden for meget præcise rammer.

Resultatet er funktionelle, smukke og rumlige løsninger.