Novo Nordisk A/S Diabetes Research House H5 / H6 / I5 - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk
House of Innovation
2014

År:

2016

Type:

Nybygning

Adresse:

Novo Nordisk Park, Måløv

Etageareal:

16.724 m2

Status:

Udført 2016

Arkitekt:

RH ARKITEKTER AS

Ingeniør:

Rambøll

Landskabsarkitekt:

GHB Landskab

Som en del af udvidelsen af Novo Nordisks Site Måløv har RH ARKITEKTER opdateret den eksisterende masterplan med etableringen af nye forskningslaboratorier til medicinalvirksomhedens Diabetes Research Unit.

Bebyggelsen, der har form som et U med to laboratoriefløje og en mellembygning med administration og fællesfaciliteter, er principielt i tre etager, men fremstår mod nord i fire etager på grund af det faldende terræn.

Indretningen af laboratorier følger den standard, som RH ARKITEKTER fra projekt til projekt har optimeret for Novo Nordisk: Fokus på stilrent og funktionelt design, der skaber optimale arbejdsvilkår for forskerne og sikrer rengøringsvenlig indretning.

En del af gården er udgravet, således at der fra kantinen i niveau -01 dels er direkte udgang til det sydvendte og beskyttede gårdrum, dels til det faldende terræn mod nord. Et auditorium til 450 personer er bygget ind i den nordvendte skrænt, og herfra er der udgang til en gårdhave med udsigt over det markante morænelandskab.