Novo Nordisk A/S Forskningscenter E5+F5 - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk
Forskningscenter E5+F5
2013

År:

2013

Type:

Nybygning

Adresse:

Novo Nordisk Park, Måløv

Etageareal:

8.000

Projektering:

2011

Status:

Opført 2013

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Rambøll

De to nye bygninger E5 og F5 er opført på Novo Nordisks Site Måløv og indeholder kontorer, laboratorier og dyrestalde.

Bygningernes udformning og placering følger den overordnede planstruktur og ligger som to længder, der markant og enkelt indrammer passagen til et stort halvcirkulært gårdrum med hovedindgang og reception.

Facaderne mod passagen er proportioneret med store, vertikale vinduesåbninger, som giver et åbent, transparent og imødekommende indtryk og forstærker oplevelsen af sitets hovedindgang.

Bygningerne er indrettet med laboratorier og fleksible kontorarbejdspladser på hver side af en central, transparent midtersektion, der indeholder møde- og samtalefaciliteter samt stillerum.