Novo Nordisk A/S Laboratorie Seattle - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk
Laboratorium Seattle
2009

År:

2009

Type:

Planlægning og ombygning

Adresse:

Seattle, USA

Etageareal:

3.000 m2

Projektering:

2008

Status:

Udført 2009

Arkitekt:

RH ARKITEKTER / Saba Architects (arkitekt Seattle)

En ny forskerenhed inden for proteiner er etableret på to etager i en nyopført bygning for Novo Nordisk i Seattle. Etagerne er indrettet med laboratorier, kontorer, mødefaciliteter m.m.

Lokalerne præsenterer en rumlig åben organisering med afsæt i en enkel skandinavisk designtradition –i tråd med medicinalvirksomhedens øvrige filialer og bygninger rundt om i verden.

Projektering er udført i samarbejde med lokale arkitekter, der også stod for udførelsen af ombygningen, sideløbende med at RH ARKITEKTER havde ansvaret for intern organisering, layout af person- og procesflow, indretning, møblering, inventar og grafik.