Novo Nordisk A/S Research Center China / Beijing - RH ARKITEKTER AS

Novo Nordisk
Research Center
China / Beijing
2013

År:

2013

Type:

Nybygning

Adresse:

Beijing, Kina

Etageareal:

12.500

Projektering:

2010

Status:

Opført 2013

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

I forbindelse med Novo Nordisks udvidelse af virksomhedens forskergruppe i Beijing til det dobbelte, indrettes nye faciliteter i to nyopførte bygninger – en del af en samlet bebyggelse med i alt syv bygninger.

Bygningernes grundplan er æggeformede, og gangbroer sammenkobler bygningerne to og to. De enkelte huse er op til 38 meter dybe, og med henblik på at optimere dagslysforholdene, er facaderne og en stor del af de indre vægge udført helt i glas.

Fire etager er indrettet med store, åbne laboratorier, mindre speciallaboratorier og apparatrum placeret centralt i bygningen og skrivepladser og kontorer langs facaderne. To etager er indrettet med stalde til større dyr, træningsområder langs facaderne og birum centralt i bygningen. En kælderetage er indrettet til gnavere.

I designprocessen har der været særlig fokus på dyreetik og et rationelt flow, og byggeriet kendetegnes af en grundlæggende ambition om åbenhed og fokus på et godt arbejdsmiljø – konkretiseret igennem stor transparens samt en lys og enkel indretning.

Novo Nordisk har i en årrække været etableret i Kina med både produktion, salg og forskning.