PTU Rehabiliteringscenter - RH ARKITEKTER AS

PTU
Rehabiliterings-
center
2012

År:

2012

Type:

Nybygning og ombygning

Adresse:

Rødovre

Etageareal:

6.500 m2

Projektering:

2010

Status:

Udført 2012

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Moe & Brødsgaard

RH ARKITEKTER står bag ud- og ombygningen af PTU’s (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) rehabiliteringscenter – med afsæt i foreningens ønske om at skabe tidssvarende og værdige trænings- og behandlingsforhold for patienter med svære motoriske handicap.

Den overordnede idé med byggeriet er en gruppering og samling af relaterede funktioner samt en åbning af øvrige arealer, så der bringes luft og lys til de pladskrævende aktiviteter.

Mellem de to eksisterende bygninger til administration og behandling er der opført to nye bygninger indeholdende reception og multihal i stueetagen samt kontorer på 1. sal – alle omkring et atrium.

Der er tænkt i store sammenhænge og enkle, elegante rum med lys og åbninger fra gulv til loft hvor muligt.

Ambitionen om at skabe imødekommende rammer for de mange mennesker, der færdes i bygningen dagligt, er blandt andet understøttet gennem en simpel og smuk lyssætning i de lyse rumforløb samt ved en minimalistisk og stilren møblering.

Materialevalget er enkelt og store, lyse gulvflader binder nye og gamle faciliteter sammen i et forløb med center i atriet – orienteringspunktet i bygningsorganismen.