Region Sjælland Kalundborg Lægecenter - RH ARKITEKTER AS

Region Sjælland
Kalundborg
Lægecenter
2012

År:

2012

Type:

Nyindretning

Adresse:

Nørre Alle, Kalundborg

Etageareal:

1.000 m2

Projektering:

2010

Status:

Udført 2012

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

Grontmilj / Carl Bro

Den forhenværende sygehusadministration på Kalundborg Sygehus, er som en del af omstrukturering i sygehussektoren, ombygget til sundhedscenter.

Resultatet er et tidssvarende, moderne sundhedscenter, hvor praktiserende læger kan vidensdele med kolleger i fælles kantine og bibliotek, og hvor borger og patient kan få hjælp, når egen læge ikke er til stede.

Rødstensbygningen fra 1920 er bevaret i sit ydre, hvorimod de indvendige rammer er ombygget radikalt. Huset er i stuen og på 1. sal indrettet med en række konsultationslokaler, bibliotek, omklædningsfaciliteter og kantine. Derudover er der etableret nye adgange i husets øst- og vestfløj, og huset er gjort  handicaptilgængeligt.

Lægecenteret er energioptimeret med forsatsvinduer, og eksisterende ydervægge er efterisoleret. Der er etableret nye plankegulve, og glaspartier er besmykket med grafik.