Region Sjælland Kalundborg Sundhedscenter - RH ARKITEKTER AS

Region Sjælland
Kalundborg
Sundhedscenter
2010

År:

2010

Type:

Planlægning

Adresse:

Kalundborg

Etageareal:

2300 m2

Projektering:

2009

Status:

Afsluttet 2010

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

MOE

Kalundborg Sundhedscenter er etableret på baggrund af Region Sjællands Sygehusplan 2010, og som led i Region Sjælland og Kalundborg Kommunes fastholdelse af sundhedstilbud til borgerne.

Sundhedscenteret skal give mulighed for et stærkt sundhedsfagligt miljø gennem udnyttelse af den viden mellem praksissektor, region og kommune – der kan opnås, når man fungerer på tværs af fag og sektor indenfor de samme fysiske rammer.

Det allerede etablerede lægecenter i Kalundborg Sygehus’ tidligere administrationsbygning indgår som en væsentlig del af det nye sundhedscenter, og det har været af høj prioritet, at borgere opfatter funktionerne som en helhed.

Det er hensigten, at borgeren skal opleve sundhedscenteret som en indgang til basale sundhedsydelser, herunder dækning af akutte behov, rutineundersøgelser, behandling samt sundhedsfremme og forebyggelse.