Zealand Pharma - RH ARKITEKTER AS

Zealand Pharma
Nye laboratorier

2020

År:

2020

Type:

Ombygning

Adresse:

Sydmarken 11, 2860 Søborg

Etageareal:

1650 m2 (areal for laboratorier)

Projektering:

2018-2020

Status:

Under udførsel

Sydmarken 11 er Zealand Pharmas nye hovedsæde. Bygningen har tidligere været anvendt til kontorer med få ældre laboratorier. Nu indeholder huset tidssvarende laboratorier med behageligt arbejdsmiljø i tæt forbindelse med skrivepladser og kontorfaciliteter.

RH ARKITEKTER har varetaget den del af projektet, der omfatter laboratorier i samarbejde med LabFlex, der håndterede laboratorieinventaret. Årstiderne Arkitekter varetog kontorprojektet.

RH ARKITEKTER og LabFlex har sammen med Thylander Gruppen afholdt en række brugermøder og søgt at finde den mest optimale indretning til netop Zealand Pharmas mange typer funktioner.

Laboratoriefaciliteterne anvendes i dag af 5 forskellige brugergrupper: Molecular Pharmacology, Pharmacology, Bioanalysis & Pharmacokinetics, Medicinal Chemistry og Pharmaceutical Development.

Der har gennem hele projektet været stor fokus på at placere de forskellige afdelinger, så de bedst muligt supplerer og understøtter hinanden.

Laboratorierne er gennemgående fra facade til facade eller med glasdøre og glasfelter i væggene, så der er dagslys, udsyn og visuel kontakt alle rummene i mellem. Flere af etagerne er GMO1 med stor fokus på rengøringsvenlighed. I bygningen er der isotoplaboratorium samt andre særlige labs med individuelle krav.

Zealand Pharmas nye laboratorier er indrettet med funktionelt og brugervenligt design, der giver et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.